mandag den 4. marts 2024

Har du lyst til at bruge din fantasi?


 

 Okay.. Så forestil dig storebæltsbroen

Hængebroen med pyloner

250 meter høje

bare giv dig god tid

vi skal ikke noget, 

så bare giv dig god tid..

.....

okay, har du den?


Så forestil dig, at der står en anden

storebæltsbro ovenpå den første

storebæltsbro.

Måske er det lidt svært..?

 

Ser du det nu?

 

Så forestil dig en skov, 

en mose, ja flere, søer, klitter, Å'er, strand og kyst,

nogle steder enge og heder.

Forestil dig, her ingenting er

ingen byggeri, ingen huse, ingen ting.

 

Ting er lavet af mennesker

 

Så nu forestiller du dig, 

at broen, med broen ovenpå

står midt i det hele, 

midt i naturen, midt i ingenting.


Forestil dig nu, at broen er møller

450 meter høje møller

dobbelt så store som storebæltsbroen.

Broen som vi alle kender

og som er 250 meter høj


Forestil dig at skoven er væk

alle træerne, moserne, klitterne

alle søerne, engene og hederne.

Forestil dig et fundament,

16 meter dyb og fyldt 

med stål og beton, et areal som fire fodboldbaner

fire gange. Forestil dig det bare en gang: 

Fire fodboldbaner fire gange forestillet én gang

ialt 16 fodboldbaner.

 

Forestil dig nu hvor

hedepletvingen skal være, 

hvor hundredvis  af den sjældne Thy gøgeurt skal være,

tusindvis af krondyr,

rådyrene, dådyrene, ræven, havørnen, ravnen, 

sangsvanen og tranen, natravnen og alle småfuglene, 

musen, pindsvinet, egernet og

insekterne.


Når du kan forestille dig det, 

så ring til mig og fortæl mig det

så jeg igen kan sove trygt om natten.